اوقات شرعی
  • گزارش وضعیت هوا

اوقات شرعی و قبله
به افق شهر Sao Paulo
در کشور برزیل

14 جمادي‌الثاني 1440

نمایش جدول سالانه

سمت قبله برابر است با :
69 درجه
از شمال در جهت حرکت عقربه های ساعت

کد نمایش اوقات شرعی به افق شهر Sao Paulo در کشور برزیل در سایت شما

©COPYRIGHT 2011 ALL RIGHTS RESERVED بازارچه.com