اوقات شرعی
  • گزارش وضعیت هوا

اوقات شرعی و قبله
به افق شهر Madrid
در کشور اسپانیا

6 جمادي‌الثاني 1439

نمایش جدول سالانه

سمت قبله برابر است با :
104 درجه
از شمال در جهت حرکت عقربه های ساعت

کد نمایش اوقات شرعی به افق شهر Madrid در کشور اسپانیا در سایت شما

©COPYRIGHT 2011 ALL RIGHTS RESERVED بازارچه.com